Σπουδές σε Αμερικάνικα Πανεπιστήμια της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8-11-2021, ενημέρωση για σπουδές των μαθητών μας σε Αμερικάνικα Πανεπιστήμια της Ευρώπης.

Η ενημέρωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Σύλλογο Αμερικανικών Πανεπιστημίων στην Ευρώπη (A.U.A. - American Universities in Europe). Τα Πανεπιστήμια τα οποία συμμετέχουν στον σύλλογο αυτό, είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, πιστοποιημένοι στις Η.Π.Α και ακολουθούν το αμερικανικό πρόγραμμα σπουδών.

Στο Σύλλογο συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια: Bard Berlin, Franklin University Switzerland, John Cabot University, Parsons Paris The New School, Richmond The American International University, Saint Louis Madrid, Suffolk University Madrid Campus, The American University of Paris, The American University of Rome, Webster University Geneva, Webster University Leiden, Webster Vienna Private University.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης οι μαθητές της β' και γ' Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη παρακολούθησαν αρχικά τις παρουσιάσεις γύρω από το πρόγραμμα σπουδών  και τη διαβίωση στα αντίστοιχα πανεπιστημιακά campus των ιδρυμάτων αυτών και στη συνέχεια απηύθυναν ερωτήσεις στους εκπροσώπους τους.

Η παραπάνω  δράση αποτελεί συνέχεια των ενημερωτικών πρωτοβουλιών, του γραφείου  Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης των Εκπαιδευτηρίων μας, με σκοπό και στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των μαθητών μας σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κατάρτισης.