Οι Python Programmers ανακάλυψαν τον μαγικό κόσμο του Code Week.

Συνέδρια Πληροφορικής Γυμνασίου, programmers κατά την διάρκεια του code week

Οι Little Python Programmers της Α΄ Γυμνασίου  ήρθαν σε επαφή με την προγραμματιστική γλώσσα Python. Έμαθαν ότι η γλώσσα Python χρησιμοποιείται στην καθημερινή ζωή μέσα από πολλά παραδείγματα. Επισκέφτηκαν τη Βιβλιοθήκη Τurtle και μελέτησαν τις εντολές και την λειτουργία τους για να διασχίσουν Λαβύρινθους. Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν τις εντολές: μπροστά, πίσω, ταχύτητα, σχήμα χελώνας, δεξιά και αριστερά και εφάρμοσαν τις δεξιότητες τους για να συντάξουν τις σχετικές οδηγίες έτσι ώστε να μετακινηθεί η χελώνα μέσα στον λαβύρινθο. Στόχος η χελώνα να παραμείνει μέσα στο μονοπάτι και να φτάσει στο τέλος της διαδρομής.

Οι Python Programmers της α΄ Λυκείου  συμμετείχαν στη δράση με την προγραμματιστική γλώσσα Python. Οι μαθητές έμαθαν για τις συμβολοσειρές, τις μεταβλητές, τους βρόχους και τις συνθήκες. Έφεραν σε πέρας μία «αποστολή» με κώδικα αναπτύσσοντας τα χαρακτηριστικά εκείνα που διακρίνουν έναν προγραμματιστή. Αφού εξερεύνησαν σενάρια και ανακάλυψαν πώς δημιουργούνται, με λογική σκέψη, επιμονή και δημιουργικότητα ολοκλήρωσαν το «κυνήγι» τους.

Μέσα από την ενεργό συμμετοχή στις δραστηριότητες της Code Week, πέρα από την εξοικείωση των μαθητών μας με τον προγραμματισμό, την έμπνευσή τους με δραστηριότητες κωδικοποίησης, αποκόμισαν ταυτόχρονα τα οφέλη της συνεργασίας, του ομαδικού πνεύματος, της επικοινωνίας της δημιουργίας και της αυτοεκτίμησής τους!