Οι Little Smart Programmers συμμετέχουν στην Εβδομάδα Προγραμματισμού Code Week.

Για άλλη μια χρονιά οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη πυροδοτώντας το ενδιαφέρον για τις Νέες Τεχνολογίες πήραν μέρος στην Εβδομάδα Προγραμματισμού Code Week.

Οι Little Smart Programmers της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, γνώρισαν τις βασικές αρχές προγραμματισμού με τη χρήση του περιβάλλοντος Scratch. Εξερευνώντας το πρόγραμμα οι μαθητές έμαθαν να εισάγουν υπόβαθρα και αντικείμενα. Στόχος τους η δημιουργία του «Κλασικού Λαβύρινθου».

Οι Little Smart Programmers της Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, ως προγραμματιστές εφάρμοσαν υπολογιστική λογική και έχτισαν αλγορίθμους ακολουθώντας συνθήκες και εντολές ελέγχου με τελεστές από ποικίλες παλέτες εντολών,  με τη γλώσσα προγραμματισμού Scratch. Δημιούργησαν ένα «Παιχνίδι Αναγραμματισμού» με στόχο τη δημιουργία των λέξεων Code Week”.

Μέσα από τη δράση αυτή, πέρα από την εξοικείωση των μαθητών  με τον προγραμματισμό, αποκόμισαν ταυτόχρονα τα οφέλη της συνεργασίας, του ομαδικού πνεύματος και της δημιουργίας!