Οι μικροί επιστήμονες της Θεολογίας!

Στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών της Β΄ Γυμνασίου πραγματοποιήθηκε η δράση της εκπόνησης 50 επιστημονικών μαθητικών εργασιών.

Οι μαθητές της Β΄ τάξης Γυμνασίου, υπό την καθοδήγηση του θεολόγου των Εκπαιδευτηρίων μας κο Δρ. Βασίλειο Δερμεντζόγλου,  γνώρισαν πως ερευνούμε ένα θέμα που σχετίζεται με το χώρο της αγιολογίας και της βυζαντινής τέχνης και αρχαιολογίας. Οι πρώτες κατευθύνσεις αντλήθηκαν από τα σχετικά κεφάλαια του σχολικού βιβλίου, αλλά και από την καθοδήγηση και επιμέλεια της επιστημονικής έρευνας των μαθητών από το θεολόγο της Β' τάξης Γυμνασίου. 

Έτσι οι μαθητές γνώρισαν τον τρόπο έρευνας, συλλογής πληροφοριών, και αξιολόγησης αυτών. Μέσα στις εργασίες των μαθητών μπορεί κανείς να πληροφορηθεί για την τεχνοτροπία σε ποικίλους, παλαιοχριστιανικούς  βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς ναούς, να θαυμάσει τις εικόνες αγίων και εορτών της ορθόδοξης Εκκλησίας και τις σχολές που εκπροσωπεί κάθε μία, να μάθει για τους βίους πολλών αγίων της Εκκλησίας μας, να ακούσει τα τροπάρια και τους ύμνους των αγίων που αναφέρονταν οι εργασίες, να πληροφορηθεί για θαύματα που πραγματοποίησαν οι άγιοι και γενικά να έχει μια πρώτη επιστημονική ματιά της πλούσιας ορθόδοξης παράδοσης, όπως αυτή ερευνήθηκε στην φετινή προσπάθεια των «μικρών Θεολόγων».