6η Πανελλήνια θέση στους αγώνες «Αντιλογίας»!

Η ομάδα του Ομίλου Ρητορικής των Εκπαιδευτηρίων μας, αποτελούμενη από τους μαθητές Βασιλειάδου Μ.-Θ., Ιασωνίδου Δ., Τόττα Α.-Μ., Τσιάντα Χ. και Φλωρίδου Μ., συμμετείχε με την καθοδήγηση της κ.κ. Ε. Καρατζιούλα, το Σάββατο 22 Μαΐου 2021, στους 6ους Πανελλήνιους Αγώνες Επιχειρηματολογίας Αντιλογίας με τον τίτλο: Αντιλογίες.

Η ομάδα μετά από δύο αγώνες κατάφερε να συγκεντρώσει την 6η καλύτερη βαθμολογία, Πανελλαδικώς, ανάμεσα στα 21 σχολεία που συμμετείχαν, αποσπώντας επαινετικά σχόλια.

Τα θέματα που κλήθηκαν να συζητήσουν οι μαθητές είναι παγκόσμιας εμβέλειας: ανθρώπινα δικαιώματα, συμπερίληψη, συμμετοχικότητα, προστασία του περιβάλλοντος, καταπολέμηση των διακρίσεων, μετανάστευση και ανάπτυξη, πολιτικές για τους νέους.

Παρόμοιες δράσεις στις οποίες συμμετέχει δυναμικά ο όμιλος Ρητορικής δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εκφέρουν έναν δημιουργικό λόγο που επικοινωνεί το μήνυμα αποτελεσματικά, πείθει, ευαισθητοποιεί, προβληματίζει, αναζητά και δίνει λύσεις, ενώνει ομάδες, γεφυρώνει διαφορές, ισχυροποιεί και ενδυναμώνει. Έναν λόγο που είναι το ζητούμενο στην καθημερινότητα, στη δημόσια σφαίρα, στο σχολείο, στην οικογένεια, που είναι ικανός να βελτιώσει την ποιότητα ζωής, να ενισχύσει σχέσεις συνεργασίας και αρμονικής συνύπαρξης.

Ευχόμαστε στους μαθητές μας καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνουν στη ζωή τους!