Εντυπωσιακή παρουσίαση του project “Free Traffic Lighting”, στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος του Δήμου Νεάπολης-Συκεών κ. Α. Σαουλίδη.

Τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ψηφιακής Πολιτικής, Έξυπνης Πόλης, Καινοτομίας, Τεχνολογιών – Πληροφορικής Νεάπολης Συκεών, κ. Α. Σαουλίδη είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε στα Εκπαιδευτήριά μας. Ο σκοπός της επισκέψεώς του ήταν διττός:

  • αφενός, η ενημέρωση του σχετικά με τη συμμετοχή των Εκπαιδευτηρίων μας στον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό «Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» με το project Free Traffic Lighting, μια καινοτόμα ιδέα που βασίζεται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την περιστροφή ενός μαγνήτη μέσα σε πηνίο, μέσω μιας ανεμογεννήτριας, με σκοπό η παραγόμενη ενέργεια να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία ενός φωτεινού σηματοδότη και αφετέρου,
  • η πολύτιμη βοήθειά του λόγω της ιδιότητάς του ως Εμπειρογνώμονας-Αξιολογητής στο πρόγραμμα της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία “Ορίζοντας 2020” (Horizon 2020), σε θέματα δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας.

Ο κ. Α. Σαουλίδης, αφού δεσμεύτηκε στους  μαθητές μας, Οικονόμου Σ. και Τάτσικα Μ., πως θα ερευνήσει, αν αυτό το project είναι δυνατόν να υλοποιηθεί στον Δήμο Νεαπόλεως – Συκεών, τους συνεχάρη για τη δημιουργικότητα  και την καινοτόμα ιδέα τους και τους ενθάρρυνε να συνεχίσουν να αναζητούν τρόπους εξεύρεσης αποτελεσματικών και εποικοδομητικών λύσεων στον ενεργειακό τομέα, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος.