«Μια πόλη, ένα οικοσύστημα!»

Σε ένα ακόμη εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Μια πόλη, ένα οικοσύστημα!»  συμμετείχαν οι μαθητές της  β΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων μας, υπό την καθοδήγηση  του Βιολόγου του Σχολείου μας, Δ. Κοτρόπουλο, το οποίο υλοποιήθηκε από το SNFCC Class του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».  Μέσω της μορφής ενός εργαστηρίου σχεδίασης (design workshop) οι μαθητές κλήθηκαν να δοκιμάσουν έναν πολυδιάστατο τρόπο σκέψης και επίλυσης προβλημάτων και να αναπτύξουν τις δικές τους καινοτόμες ιδέες με στόχο τη βιωσιμότητα στα αστικά οικοσυστήματα.

Οι μαθητές αναλαμβάνοντας τον ρόλο ενός φορέα της πόλης, αποφάσισαν  οι ίδιοι με το πρόβλημα που θα ασχοληθούν, ήρθαν σε επαφή με διαφορετικές ομάδες χρηστών και σχεδίασαν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μιας βιώσιμης πόλης με στόχο την κάλυψη των αναγκών των πολιτών της. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα οι μαθητές μας ενεργοποιήθηκαν σχετικά με την ανάγκη για κυκλικές διαδικασίες διαχείρισης των φυσικών πόρων και της ενέργειας με σκοπό τη βιωσιμότητα και την αειφορία του περιβάλλοντος.