«Η Καθαρή Ενέργεια στη Μάχη για την Καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής»!

Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων μας, Οικονόμου Σ. και Τάτσικας Μ., συμμετέχουν στον  2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό με θέμα: «Η Καθαρή Ενέργεια στη Μάχη για την Καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής» που διοργανώνει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους που φοιτούν στη Μέση και Ανώτερη Εκπαίδευση Πανελλαδικά και έχει ως στόχο την παρουσίαση και την υλοποίηση καινοτόμων προτάσεων, οι οποίες προάγουν τον 7ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals - SDGs ) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Το νέο αυτό σχέδιο με την ονομασία «Σχέδιο 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη», έχει ως σκοπό την εξάλειψη της φτώχειας σε οποιαδήποτε μορφή της, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της παγκόσμιας ειρήνης και την ευημερία του πλανήτη.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η δημιουργική κινητοποίηση των νέων, η μεταφορά τεχνογνωσίας και η διάθεση πόρων από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και από κοινωφελή ιδρύματα, προς όλες τις τοπικές κοινότητες Πανελλαδικώς, με απώτερο στόχο την ευκολότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες Καθαρής Ενέργειας για όλους.

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται σε δύο φάσεις. Οι συμμετοχές των Γυμνασίων και οι συμμετοχές των Λυκείων/Τεχνικών Σχολών θα αξιολογούνται από κοινού. Τα τρία καλύτερα έργα των σχολείων Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης θα επιβραβευτούν στο τέλος της σχολικής χρονιάς κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής και θα απονεμηθούν συνολικά 3 βραβεία, με τη μορφή χρηματικών επάθλων.

Ευχόμαστε στους μαθητές του σχολείου μας κάθε επιτυχία και πρόοδο!