Τα σχολικά προγράμματα του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προσγειώνονται στα Εκπαιδευτήριά μας!

Οι μαθητές της  β΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων μας συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Το κλίμα αλλάζει», υπό την καθοδήγηση  του Βιολόγου του Σχολείου μας, Δ. Κοτρόπουλο, που διοργανώθηκε από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οι μαθητές μας, με εργαλεία το πείραμα, την έρευνα και τους μετεωρολογικούς σταθμούς,  ανακάλυψαν τις συνέπειες του φαινομένου του θερμοκηπίου, τις ευθύνες του ανθρώπινου παράγοντα στην αλλαγή του κλίματος σε παγκόσμιο αλλά και σε τοπικό επίπεδο και την εξέλιξη στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στόχος του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση των μαθητών με την έννοια της κλιματικής αλλαγής και με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και με τον τρόπο εφαρμογής στο ΚΠΙΣΝ. Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη, επιδιώκοντας την ενεργή συμμετοχή των μαθητών μας στη σχολική ζωή, αναζητούν διαρκώς νέους τρόπους να είναι δίπλα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, εμπλουτίζοντας με τρόπο ψυχαγωγικό αλλά ταυτόχρονα και επιμορφωτικό, τη διαδικασία της μάθησης.