ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ για Επαγγελματική Επιλογή με Προοπτική!!!

  Ο Εκπαιδευτικός μας Όμιλος με στόχο την αρτιότερη ενημέρωση για τον σωστότερο Επαγγελματικό Προσανατολισμό των μαθητών του Γυμνασίου-Λυκείου μας, ξεκινά στις εγκαταστάσεις του Σχολείου μας την υλοποίηση του ΑΡΙΣΤΟΝ CANDIDATES - ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ως Πιστοποιημένο Κέντρο ARISTONTEST Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού Κεντρικής Μακεδονίας.

Το ΑΡΙΣΤΟΝΤΕΣΤ βασίζεται σε ψυχομετρικές μεθόδους και τεχνικές, σε διεθνή τεστ προσωπικότητας, ενδιαφερόντων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων και διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου. Το τεστ υποδεικνύει επαγγέλματα που ταιριάζουν με την ιδιοσυγκρασία του ατόμου, με την προσωπικότητά του  και τις προδιαθέσεις που ήδη υπάρχουν στο δυναμικό του, σύμφωνα με τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (Α.Ε.Ι., A.Τ.Ε.Ι.), διασφαλίζοντας όλες τις απαραίτητες συνθήκες για την ορθή επιλογή εκείνων των σπουδών που θα οδηγήσουν τον μαθητή μας σε μια επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα.

Στηρίζει και βοηθά τους μαθητές να βρουν απαντήσεις γύρω από σημαντικά ερωτήματα όπως:

  • Ποιο είναι το επάγγελμα που μου ταιριάζει και μπορώ να ασκήσω με επιτυχία;
  • Ποιες σχολές με οδηγούν στα επαγγέλματα που μου ταιριάζουν;
  • Ποιες είναι οι προοπτικές αυτών των επαγγελμάτων στην ελληνική αγορά εργασίας;
  • Πώς θα συμπληρώσω το μηχανογραφικό μου δελτίο; (για την γ΄ λυκείου)

Το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ ειδικότερα απευθύνεται:

  • Σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, προκειμένου να τους δώσει κατεύθυνση και προσανατολισμό στην παραπέρα πορεία τους.
  • Σε μαθητές της α΄ Λυκείου, προκειμένου να τους δώσει έγκαιρη αλλά και έγκυρη λύση στο δίλημμα επιλογής ομάδας προσανατολισμού.
  • Σε μαθητές της β΄ Λυκείου, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητές τους με συγκεκριμένα επαγγέλματα, ώστε να λάβουν σωστές αποφάσεις σχετικές με την αλλαγή ή όχι της ομάδας προσανατολισμού, καθώς και την επιλογή τέταρτου, πέμπτου και ειδικού μαθήματος.
  • Σε μαθητές της γ΄ Λυκείου, προκειμένου να εντοπίσουν τα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητά τους, με ταυτόχρονη πληροφόρηση για τις προοπτικές τους στην αγορά εργασίας, ώστε με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου, να λάβουν, με ασφάλεια και σιγουριά, αποφάσεις, που θα επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον τους.

Η διεξαγωγή του υλοποιείται στο Εργαστήριο Πληροφορικής και η ανάλυσή του στο Σχολικό χώρο  του Γυμνασίου - Λυκείου από τους υπεύθυνους για το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ: κ.Δ. Μιτζάλη, κ. Θ. Τσιόγκα, κ. Π. Φρυγανιώτη και κ. Χ. Φρυγανιώτη.

Σας γνωστοποιούμε ότι το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ εφαρμόζεται κάθε χρόνο στο Σχολείο μας που είναι πιστοποιημένο ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.