Μικροί Προγραμματιστές δημιουργούν Ψηφιακή τέχνη για την Code Week 2020!

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου, της Ε΄ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου και των Α΄ ,Β΄ και Γ΄Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων μας , συμμετείχαν στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού» «Code Week 2020».

   Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου προγραμματίζοντας τον Sammy το ρομπότ μας (Kids First Coding And Robotics)  και αξιοποιώντας τις γνώσεις τους πάνω στον προγραμματισμό του συγκεκριμένου ρομπότ, συνεργάστηκαν, συζήτησαν, αντάλλαξαν ιδέες και σκέψεις, σχεδίασαν και δημιούργησαν το πλάνο τους, ώστε ο Sammy να καταφέρει να φτάσει στο φίλο του, Hammy.

    Οι μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού γνωρίζοντας τη γλώσσα προγραμματισμού Scratch. Σχεδίασαν και δημιούργησαν μικρές διαδραστικές ιστορίες αξιοποιώντας τις βασικές αρχές του προγραμματισμού. Κωδικοποίησαν με δημιουργικότητα, φαντασία αλλά και λογική σκέψη!

    Οι μαθητές του Γυμνασίου,  δημιουργώντας Ψηφιακή Τέχνη-Pixel Art  με την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων Microsoft Excel.  Χρησιμοποίησαν τη «Μορφοποίηση υπό όρους», σχημάτισαν Emoticons κατανοώντας τη λειτουργία της ψηφιακής εικόνας που αποτελείται από pixel, ο συνδυασμός των οποίων δημιουργεί τη ψηφιακή εικόνα που βλέπουμε στις οθόνες, τις τηλεοράσεις, φωτογραφίες , βίντεο κ.τλ.