Ο Ερυθρός Σταυρός στα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη.

Ευχαριστούμε θερμά τη Νοσηλεύτρια-Εκπαιδεύτρια Πρώτων Βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κα Κ. Γκουτή για την ουσιαστική ενημέρωση που παρείχε στους μαθητές μας στις Πρώτες Βοήθειες. Με έκδηλο ενδιαφέρον οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και της α΄ και β΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων μας παρακολούθησαν τρόπους και μεθόδους προκειμένου να παράσχουν οι ίδιοι τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ανάγκης.
Η φροντίδα και η συμπαράσταση χωρίς πολιτισμική ή εθνική διάκριση είναι το πρωταρχικό κίνητρο και το ιδεολογικό υπόβαθρο της ίδρυσης του Ερυθρού Σταυρού. Ευχόμαστε αυτές τις αξίες να εμφυσήσουμε στους μαθητές μας μέσω εκδηλώσεων σαν και αυτή.