Μια αξέχαστη Ευρωπαϊκή εμπειρία!

Στην 40η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής με θέμα: «Το μωσαϊκό της αλλαγής: Από την κοινωνική αδράνεια στην ενεργό συμμετοχή», που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων, εκπροσώπησαν τα Εκπαιδευτήριά μας οι μαθητές του Λυκείου μας Φαρμάκη Χ. και Νικολάου Ν. Πρόκειται για ένα θεσμό που καθιερώθηκε το 1987 στο Φοντενεμπλό της Γαλλίας με στόχο να προωθήσει την ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση. Σκοπός του είναι να δώσει σε μαθητές λυκείου την ευκαιρία να αποκτήσουν μια πολύτιμη εκπαιδευτική εμπειρία μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα που ενισχύουν την κατάρτιση των μελλοντικών Ευρωπαίων Πολιτών και συμβάλλουν στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχόμαστε στους μαθητές μας Κάθε Επιτυχία!!!