Εκλογικός Άνεμος… φύσηξε στα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη.

Εκλογικός Άνεμος… φύσηξε στα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη, δίνοντας πνοή σε πολλούς και εναλλακτικούς επάλληλους κύκλους προβληματισμού, τροφοδοτώντας τη σκέψη και το θυμικό των μαθητών μας. Οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου οδηγήθηκαν στις κάλπες, ώστε να εκλέξουν τους αντιπροσώπους τους, ασκώντας τα εκλογικά τους ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ!! Μέσα από την αξιοποίηση των ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, οι μαθητές και οι μαθήτριες καθοδηγούνται, ώστε να ανακαλύψουν πώς και γιατί οι μαθητικές εκλογές αντανακλούν στο προσωπικό ή στο ομαδικό ή στο ευρύτερο πλαίσιο προβληματισμού, που αφορά τη δική τους ζωή, τα δικά τους ενδιαφέροντα και τις δικές τους ανάγκες. Έτσι, οι μαθητές και οι μαθήτριες, με «πρώτη ύλη» την ίδια την κοινωνική πραγματικότητα, που αγγίζει καθημερινά και άμεσα τη ζωή και τον κόσμο τους, προσεγγίζουν αυθεντικά τις εκλογές, μέσα από τις οποίες καλλιεργούν πολιτικές δεξιότητες που τους βοηθούν να αναπτύξουν ένα αίσθημα οικειότητας με την πολιτική και ταυτόχρονα κατανοούν την πολύτροπη «γλώσσα» ενός ποικίλου πολιτικού «γίγνεσθαι», που περιλαμβάνει συμμετοχή, ομαδικότητα, ενώ παράλληλα «ντύνουν» ολιστικά τον φάκελο της «πολιτικής παιδείας».