Στη Νομική και στη Φιλοσοφική μαθητές μας με το Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού των Εκπαιδευτηρίων μας.

Ημερίδες γυμνασίου, επαγγελματικός προσανατολισμός

 

Με αμέριστο ενδιαφέρον οι μαθητές μας παρακολούθησαν την ενημέρωση για τα Τμήματα των Ανθρωπιστικών Σπουδών, και κυρίως για τα τμήματα της Νομικής και των Φιλοσοφικής Σχολής, που έλαβε χώρα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων των μελών Δ.Ε.Π. της Νομικής και της Φιλοσοφικής. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μας ενημερώθηκαν για τα Προγράμματα Σπουδών, για τις μαθησιακές συνθήκες που επικρατούν και για τις δυνατότητες μετεκπαίδευσης και συνέχισης των σπουδών τους. Ξεναγήθηκαν στους χώρους μάθησης που παρέχει το Πανεπιστήμιο - αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια, βιβλιοθήκες- και ένιωσαν για λίγο φοιτητές.

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής κο Γ. Ψαρουδάκη και την κα Ν. Καζακίδη για την ουσιαστική πληροφόρηση που παρείχαν στους μαθητές μας.

Το Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα συνεχίσει με δυναμική παρουσία να προσφέρει τις υπηρεσίες του για την όσο το δυνατόν πληρέστερη  ενημέρωση των μαθητών μας σε θέματα που αφορούν την επαγγελματική τους  αποκατάσταση!!! Γιατί απλά: Δεν αναζητούμε το μέλλον ... το δημιουργούμε!