Άριστον τεστ για Άριστη Επαγγελματική επιλογή.

Το Σχολείο μας, έχοντας ως στόχο την αρτιότερη ενημέρωση για τον σωστότερο Επαγγελματικό Προσανατολισμό των μαθητών μας,ξεκινά η υλοποίησητουΑΡΙΣΤΟΝ CANDIDATES- ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου.Ως Πιστοποιημένο Κέντρο ARISTONTEST Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιούμε το παραπάνω ΤΕΣΤ, το οποίο αποτελεί ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν, καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (Α.Ε.Ι., A.Τ.Ε.Ι.). Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα.

ΤοΑΡΙΣΤΟΝΤΕΣΤβασίζεται σε ψυχομετρικές μεθόδους και τεχνικές, καθώς επίσης και σε διεθνή τεστ προσωπικότητας, ενδιαφερόντων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Το τεστ υποδεικνύει επαγγέλματα που ταιριάζουν με την ίδια την ιδιοσυγκρασία και με προδιαθέσεις που ήδη υπάρχουν στο δυναμικό του ατόμου, αναλύοντας την προσωπικότητα, τις ειδικές ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκηση των επαγγελμάτων αυτών. Στηρίζει και βοηθά τους μαθητές να βρουν απαντήσεις γύρω από σημαντικά ερωτήματα όπως:

  • Ποιο είναι το επάγγελμα που μου ταιριάζεικαι μπορώ να ασκήσω με επιτυχία;
  • Ποιες σχολές με οδηγούν στα επαγγέλματα που μου ταιριάζουν;
  • Ποιες είναι οι προοπτικές αυτών των επαγγελμάτωνστην ελληνική αγορά εργασίας;
  • Πώς θα συμπληρώσω το μηχανογραφικό μου δελτίο; (για την γ΄ λυκείου)

ΤοΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤειδικότερα απευθύνεται:

  • Σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, προκειμένου να τους δώσει κατεύθυνση και προσανατολισμόστην παραπέρα πορεία τους.
  • Σε μαθητές της α΄ Λυκείου, προκειμένου να τους δώσει έγκαιρη αλλά και έγκυρη λύση στο δίλημμα επιλογής ομάδας προσανατολισμού.
  • Σε μαθητές της β΄ Λυκείου, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητές τους με συγκεκριμένα επαγγέλματα, ώστε να λάβουν σωστέςαποφάσειςσχετικέςμετηναλλαγήή όχι της ομάδας προσανατολισμού, καθώς και την επιλογή τέταρτου, πέμπτου και ειδικού μαθήματος.
  • Σε μαθητές της γ΄ Λυκείου, προκειμένου να εντοπίσουν τα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητά τους, με ταυτόχρονη πληροφόρηση για τις προοπτικές τους στην αγορά εργασίας, ώστε με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικούτους δελτίου, να λάβουν, με ασφάλεια και σιγουριά, αποφάσεις, που θα επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον τους.

Ηδιεξαγωγή του υλοποιείται στο Εργαστήριο Πληροφορικής και η ανάλυσή του στο Γραφείο Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Γυμνασίου - Λυκείουαπό τους υπεύθυνους για το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ κ.Δ. Μιτζάλη, κ. Θ. Τσιόγκα και κ. Π. Φρυγανιώτη.

Ελληνικα