Με υψηλή βαθμολογία στον 3ο Διαγωνισμό Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γυμνασίων.

Την υψηλή βαθμολογία 18,25 στα 20 απέσπασαν οι μαθητές μας στον 3ο Διαγωνισμό Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γυμνασίων που προκήρυξε  ο Σύλλογος Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ» και οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας με την υποστήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας  με τίτλο: «Η Γλώσσα μου… ο Κόσμος μου», Μαθητικοί Αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γυμνασίων Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Μέσω της συγκεκριμένης δράσης οι μαθητές μας εκδήλωσαν το έντονο ενδιαφέρον τους για την Ελληνική γλώσσα και την επιθυμία τους να διευρύνουν τους γλωσσικούς τους ορίζοντες μέσα από παιγνιώδεις και από ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες. Για ακόμη μια φορά απέδειξαν πως είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα που αφορούν την ορθή χρήση της Ελληνικής γλώσσας και πως είναι ικανοί να λειτουργήσουν συνεργατικά και να εμπλακούν σε γλωσσικές δραστηριότητες συνεχούς/μονοτροπικού και ασυνεχούς/πολυτροπικού λόγου.

Αξίζουν θερμά Συγχαρητήρια στα παιδιά μας : Δέμπη Κ.-Μ.,  Καραμάνη Ε., Πολυχρόνη Β., Σιώπη Α., Τσιάντα Σ. και Χαλαμπάκη Κ. για την αξιέπαινη προσπάθειά τους!!!