Εκπρόσωποι των Πανεπιστημίων Τσεχίας στα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη

Στην Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Γυμνασίου-Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων μας οι μαθητές μας ενημερώθηκαν από τους εκπροσώπους της CMS  AGENCY, σε συνεργασία με το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού,  για τα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων της Τσεχίας. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έγινε αναφορά στο υψηλό επίπεδο σπουδών που προσφέρεται στον Τομέα της Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Φυσικοθεραπείας και της Γυμναστικής Ακαδημίας, στο κόστος σπουδών, στη στέγαση των φοιτητών, στη διαδικασία εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο αλλά και στις διεθνείς αναγνωρίσεις του Πανεπιστημίου, που είναι ιδιαίτερα σημαντικές και το αναδεικνύουν ως ένα διεθνούς κύρους περιφερειακό Πανεπιστήμιο.

Τα πανεπιστήμια της Τσεχίας  με τα οποία συνεργάζεται η CMS  AGENCY και οι ειδικότητες που λειτουργούν στο κάθε πανεπιστήμιο είναι: 

CHARLES  UNIVERSIT:

  • PRAGUE: Τμήμα Ιατρικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας και Τμήμα Γυμναστικής  Ακαδημίας.
  • PILSEN: Τμήμα Ιατρικής.
  • HRADEC KRALOVE: Τμήμα Ιατρικής, Τμήμα Οδοντιατρικής και Τμήμα Φαρμακευτικής.

MASARYK  UNIVERSITY:

  • BRNO: Τμήμα Ιατρικής και Τμήμα Οδοντιατρικής.

Η Παροχή έγκυρης Πληροφόρησης από το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα συνεχιστεί με σκοπό να υπάρχει, διαχρονικά, η όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση προς τους μαθητές μας, καθώς η επιλογή του σωστού επαγγέλματος αποτελεί για εμάς αυτοσκοπό. Γιατί απλά Δεν αναζητούμε το μέλλον . . .  το δημιουργούμε!