Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (SID) 2019: «Όλοι μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο» Στ΄ 1 τάξης.

Δημιουργία ομαδικής εργασίας (εικονογραφημένης ιστορίας-κουΐζ) με τη γλώσσα προγραμματισμού Scratch από μαθήτριες της Στ΄ 1 τάξης στο πλαίσιο του Διαγωνισμού: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».

Quiz για την «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».

Ελληνικα