Ένα ταξίδι στον χρόνο μέσα από τα παραμύθια…

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Εργασίας: ¨Λαϊκό Παραδοσιακό …ένα Λαογραφικό Φαινόμενο¨ οι μαθητές της Α΄ Δημοτικού επισκέφθηκαν το Λαογραφικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Αφήγηση λαϊκών παραμυθιών για μύλους, με τίτλο: «Άλεθε, μύλε μ΄, άλεθε…».

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με την περιήγηση και ξενάγηση με διαδραστικό τρόπο στη μόνιμη έκθεση της υδροκίνησης: «Στους μύλους της Μακεδονίας και της Θράκης: νερόμυλοι, νεροπρίονα, νεροτριβές και μαντάνια στην παραδοσιακή κοινωνία». Οι μαθητές παρατήρησαν και θαύμασαν λειτουργικά ομοιώματα των υδροκίνητων μηχανών που επινοήθηκαν από τον άνθρωπο για να τον απαλλάξουν από τον μόχθο των αντίστοιχων χειρωνακτικών εργασιών.

Ακολούθησε αφήγηση λαϊκών παραμυθιών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. Παραμύθια με μύλους και μυλωνάδες. Η καθημερινότητα των παλιών ανθρώπων συνδέεται άμεσα με τον μύλο, αφού για να φτιάξουν ψωμί έπρεπε πρώτα να αλέσουν και να ψήσουν έπρεπε να κόψουν ξύλα. Σύνδεση του χθες με το σήμερα με γέφυρα τη φαντασία. Τα λόγια έγιναν παραμύθια, ιστορίες, μύθοι και παραδόσεις για ξυλοκόπους και μυλωνάδες, για νερόμυλους και νεροπρίονα …τα παιδιά ταξίδεψαν στον χρόνο μέσα από την καταπληκτική αφήγηση της υπεύθυνης του εκπαιδευτικού προγράμματος.