Παρακολουθώντας τις Τεχνολογικές εξελίξεις!

Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη παρακολουθώντας  τις εξελίξεις της Τεχνολογίας, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, με ιδιαίτερη έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη– αειφορία, oι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας  Βιοαέριο Λαγκαδά, στο Κολχικό Λαγκαδά, κατόπιν επικοινωνίας του καθηγητή Βιολογίας Δ. Κοτρόπουλο με τον κ. Αθ. Τοτσίδη, Διευθυντή της Μονάδας. Οι μαθητές μας  ενημερώθηκαν, ξεναγήθηκαν και εντυπωσιάστηκαν από τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και με το σύνθημα «αξίζει να προσπαθήσουμε για ένα καλύτερο αύριο στον τόπο μας» έζησαν μια διαφορετική ημέρα. Η "Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε." βραβεύτηκε με το βραβείο από την "Waste & recycling awards 2017"

 

 

H Βιοαέριο Λαγκαδά ΑΕ είναι μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής βιοαερίου. Διερευνά συνεχώς την χρήση νέων υποστρωμάτων (απόβλητα) για την παραγωγή ενέργειας. Συγκεκριμένα τα λύματα πολλών επιχειρήσεων που πριν αποτελούσαν απόβλητα τώρα αξιοποιούνται ενεργειακά χωρίς να επιβαρύνεται το περιβάλλον.

Από την λειτουργία της μονάδας προκύπτουν σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη για την περιοχή (περιοχή NATURA & RAMSAR) αφενός διότι διαχειρίζεται ορθολογικά σημαντικό μέρος των παραγόμενων κτηνοτροφικών και αγροβιομηχανικών αποβλήτων και αφετέρου, με την διάθεση του εδαφοβελτιωτικού εξασφαλίζεται η αποκατάσταση ετησίως τουλάχιστον 5.000 στρ. αγροτικών εκτάσεων που εμπλουτίζονται με οργανική ουσία και με τις απαιτούμενες λιπαντικές ουσίες χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον. Επιπλέον διασφαλίζεται η συνεχής παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για τουλάχιστον 1500 νοικοκυριά και μειώνονται οι εκπομπές CH4 και CO2 κατά 85% σε σχέση με τις εκπομπές των ανεπεξέργαστων πρώτων υλών.

Ελληνικα