Ημέρα ενημερώσεων «New S.A.T. test»

Από απόλυτη επιτυχία στέφτηκε η εκδήλωση ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο προετοιμασίας και τη διαδικασία των εξετάσεων του παγκόσμιου test   «New S.A.T.»  το οποίο είναι απαραίτητο για  σπουδές σε  Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής  και για τις υποτροφίες που παρέχουν. Η παρουσίαση των προγραμμάτων σπουδών και των προϋποθέσεων για την εισαγωγή σε Πανεπιστήμια Αμερικής και Ευρώπης και της διαδικασίας απόκτησης υποτροφιών από αυτά, διοργανώθηκε από το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Σχολείου μας, στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του Γυμνασίου – Λυκείου μας. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από πιστοποιημένους από το College Board συνεργάτες των Εκπαιδευτηρίωνστους οποίους το κοινό έθεσε και τα ερωτήματά του στη  συζήτηση που ακολούθησε. Στη συνέχεια στην Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων ακολούθησε  ενημέρωση των γονέων της Α΄ Γυμνασίου, η οποία  είχε σχέση με το  πρόγραμμα σπουδών και τις εκπαιδευτικές τεχνικές που θα ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια της χρονιάς για την επίτευξη του όσο το δυνατόν καλύτερου μαθησιακού αποτελέσματος.

Ελληνικα