Η Ρομποτική στην Εκπαίδευση.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, το Δημοτικό Σχολείο των Εκπαιδευτηρίων μας πρωτοπορεί και έχει εισάγει την Ρομποτική στην Εκπαίδευση. Το club  της Ρομποτικής πραγματοποιείται με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών μας οι οποίοι εργάζονται σε ομάδες και χρησιμοποιούν ένα εκπαιδευτικό πακέτο που περιέχει ¨επεξεργαστή¨ το μυαλό των παιδιών , ¨κινητήρες¨ από το εκπαιδευτικό πακέτο Lego και την ηλεκτρονική πιλοτική φόρμα για την ολοκλήρωση μιας ρομποτικής κατασκευής.

Μέσα από τέτοια προγράμματα δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να βελτιώσουν τον τρόπο σκέψης, να αναπτύξουν τα επικοινωνιακά τους προσόντα, να απελευθερώσουν τη δημιουργικότητά τους και να έχουν μια πρώτη επαφή με τον κόσμο της Ρομποτικής και της Τεχνολογίας.

 Η Ρομποτική στο Σχολείο μας δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να κατανοήσουν διάφορες έννοιες κυρίως από τον κλάδο των Φυσικών Επιστημών.

Σκοπός των Εκπαιδευτηρίων  μας λοιπόν είναι οι μαθητές να αναπτύξουν όλες αυτές τις δεξιότητες αλλά και να διδαχθούν πώς να χρησιμοποιούν την τεχνολογία προς όφελός τους.