Ξενάγηση στην Πέλλα.

Η Δ΄ τάξη ολοκλήρωσε τις εκπαιδευτικές επισκέψεις της σε σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους του τόπου μας.

Τη Βεργίνα και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, ακολούθησε η Πέλλα με το μουσείο της και τον υπαίθριο αρχαιολογικό της χώρο.

Η Πέλλα κυρίαρχη πόλη και πρωτεύουσα των Μακεδόνων κατά τα ελληνιστικά χρόνια, αποτέλεσε σημείο αναφοράς την εποχή του Φιλίππου και του Μ. Αλεξάνδρου.

Σήμερα τα εξαιρετικά ευρήματα εκείνης της εποχής στεγάζονται σ΄ ένα σύγχρονο, θεματικό μουσείο που έδωσαν τη δυνατότητα στους μαθητές μας και με τη βοήθεια των ξεναγών μας να θαυμάσουν τον πλούτο και την ποικιλία των αρχαιολογικών ευρημάτων και τα ξεχωριστά κτερίσματα, να κατανοήσουν τις ποικίλες πτυχές της καθημερινής και της δημόσιας ζωής στης β΄ μακεδονικής πρωτεύουσας να περπατήσουν και να περιπλανηθούν στην υπαίθρια αρχαία αγορά της γενέτειρας του Φιλίππου β΄ και του Μ. Αλεξάνδρου να ξαποστάσουν στα λουτρά των ντόπιων της εποχής.

Επίσης διαπίστωσαν για άλλη μια φορά ότι η Μακεδονία είναι γη Ελληνική και ότι η μακεδονική διάλεκτος που μιλούσαν οι αρχαίοι Μακεδόνες ανήκει αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα. Άρα όσοι μιλούσαν τη μακεδονική διάλεκτο ήταν Έλληνες.