Σεμινάριο οδικής ασφάλειας για προσεκτική οδήγηση!

Την Παρασκευή 27 Απριλίου στο χώρο των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη ειδικά καταρτισμένοι συγκοινωνιολόγοι από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ – ΙΜΕΤ) παρουσίασαν στους μαθητές της α΄ και β΄ Λυκείου  σεμινάριο οδικής ασφάλειας και συμπεριφοράς, με σκοπό την ενημέρωση τους σχετικά με τη μελλοντική οδηγική τους δραστηριοποίηση και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

 Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων μας παρακολούθησαν με εξαιρετικό ενδιαφέρον το σεμινάριο οδικής ασφάλειας και διατύπωσαν  ερωτήματα προκειμένου να ενημερωθούν . Η παρουσίαση ήταν εξαιρετικά κατατοπιστική και προβλημάτισε τους μελλοντικούς οδηγούς για τις επικείμενες δυσχέρειες και τους κινδύνους που ελλοχεύουν, αν δεν τηρούν τους κώδικες οδικής συμπεριφοράς.