Επάγγελμα θες; Άριστον τεστ λες!

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού των Εκπαιδευτηρίων μας, ως Πιστοποιημένο Κέντρο ARISTONTEST Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού Κεντρικής Μακεδονίας, διεξήγαγε στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δομές του το ΑΡΙΣΤΟΝ CANDIDATES – ΤΕΣΤ, έχοντας ως απώτερο σκοπό και στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των μαθητών μας σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Μέσω ενός εξελιγμένου και πρωτοποριακού ψυχομετρικού ΤΕΣΤ διερευνώνται η προσωπικότητα, οι κλίσεις, οι δεξιότητες και τα θέλω του παιδιού. Τα χαρακτηριστικά αυτά σε συνδυασμό με τον προσδιορισμό του τι μπορεί ο μαθητής να υποστηρίξει καταλήγουν, μέσω του ΤΕΣΤ, σε ασφαλείς προτεινόμενες Επαγγελματικές προτάσεις – λύσεις, που αντιστοιχούν σε  Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (Α.Ε.Ι., A.Τ.Ε.Ι.). Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα.

Το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ ειδικότερα απευθύνεται:

  • Σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, προκειμένου να τους δώσει κατεύθυνση και προσανατολισμό στην παραπέρα πορεία τους.
  • Σε μαθητές της α΄ Λυκείου, προκειμένου να τους δώσει έγκαιρη αλλά και έγκυρη λύση στο δίλημμα επιλογής ομάδας προσανατολισμού.
  • Σε μαθητές της β΄ Λυκείου, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητές τους με συγκεκριμένα επαγγέλματα, ώστε να λάβουν σωστές αποφάσεις σχετικές με την αλλαγή ή όχι της ομάδας προσανατολισμού, καθώς και την επιλογή τέταρτου, πέμπτου και ειδικού μαθήματος.
  • Σε μαθητές της γ΄ Λυκείου, προκειμένου να εντοπίσουν τα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητά τους, με ταυτόχρονη πληροφόρηση για τις προοπτικές τους στην αγορά εργασίας, ώστε με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου, να λάβουν, με ασφάλεια και σιγουριά, αποφάσεις, που θα επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον τους.

Η διεξαγωγή του υλοποιείται στο Εργαστήριο Πληροφορικής και η ανάλυσή του στο Σχολικό χώρο  του Γυμνασίου - Λυκείου από τους υπεύθυνους για το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ : κ. Δ. Μιτζάλη, κ. Θ. Τσιόγκα, κ. Π. Φρυγανιώτη και κ. Χ. Φρυγανιώτη.