«Ανακυκλώνω, επαναχρησιμοποιώ, ελαττώνω, συστηματοποιώ»

Η 23η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ξεκίνησε και φέτος δυναμικά με θέμα : «Αειφόρος Ανακύκλωση, Αειφόρος Διατήρηση της ζωής στη Γη» συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βιωματική και συστηματική ανακύκλωση όσων υλικών ανακυκλώνονται.  

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής καθώς και η εξέλιξη της κοινωνίας επιβάλλει την ανάγκη ενεργοποίησης των μαθητών στη βιωματική εκπαίδευση. Το Σχολείο μας πρωτοπορεί και πάλι και δραστηριοποιείται δημιουργώντας νέα ήθη στη μαθητική κοινότητα στον τομέα της ανακύκλωσης. Τοποθετώντας χρωματιστούς κάδους για το διαχωρισμό των υλικών ανακύκλωσης και προσφέροντας από ένα σακίδιο σε κάθε μαθητή, για να εκπαιδευτεί στη διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών, εγκαινιάζει τον νέο και ουσιαστικό τρόπο Ανακύκλωσης.

Η νέα οργανωμένη και συστηματική Ανακύκλωση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τα παιδιά που περιεργάστηκαν τους νέους κάδους, έβαλαν τα πρώτα «σκουπίδια» στα σακίδια τους και ξεκίνησαν την Ανακύκλωση. Η προσπάθεια αυτή, εκτός από τα προφανή περιβαλλοντικά οφέλη (αντιμετώπιση της ρύπανσης και εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας), αποτελεί και ένα συλλογικό εγχείρημα, το οποίο θα ενισχύσει τους δεσμούς συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς και θα δημιουργήσει ανταποδοτικά οφέλη για ολόκληρη την κοινωνία.

Μείζων στόχος του προγράμματος είναι η διάχυση και υιοθέτηση από τους μαθητές θετικών στάσεων και συμπεριφορών στα ζητήματα εξοικονόμησης υλικών και ενέργειας στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την  Αειφορία. Οι μαθητές και μαθήτριες επιδιώκεται να δράσουν ως πολλαπλασιαστές στην κοινωνία με στόχο την εμπέδωση αειφόρων πρακτικών από τις οικογένειές τους και τον ευρύτερο κοινωνικό τους κύκλο.

Το Σχολείο μας αξιοποιώντας την εμπειρία αυτή καλεί όλους τους Γονείς να συμμετέχουν στην ανακύκλωση συμβάλλοντας στην ανάδειξή της ως αναγκαίας μεθόδου αειφόρου διατήρησης της ζωής στον πλανήτη αλλά και στο όραμα των Εκπαιδευτηρίων μας για ένα σύγχρονο Σχολείο γνώσης συνδυασμένο και με τη βιωματική Εκπαίδευση!!