Μια εκπαιδευτική επίσκεψη… με οικολογικό αποτύπωμα!

Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη, στo πλαίσιο της βιωματικής εκπαίδευσης και έχοντας το οικολογικό σύνθημα: «η Πόλη το απαιτεί, το Περιβάλλον το χρειάζεται», είναι το 1ο Σχολείο που επισκέπτεται το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) στην Ευκαρπία τον οποίο διαχειρίζεται ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.

Για τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου η επίσκεψη αυτή είχε μακροχρόνιο όφελος, ως αυριανοί υπεύθυνοι πολίτες,  για την προστασία του περιβάλλοντος και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας.

Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) είναι ένα σημαντικό και απαραίτητο έργο που βελτιώνει τις συνθήκες καθαριότητας και μεταφοράς των απορριμμάτων, μειώνοντας το κόστος. Στο χώρο του δεν γίνεται καμία αποθήκευση ή επεξεργασία, απλώς τα απορρίμματα μεταφορτώνονται σε κοντέινερ, για να μεταφερθούν στο επόμενο στάδιο επεξεργασίας και διάθεσης, προς το Χ.Υ.Τ.Α.  Μαυροράχης και τα Κέντρα Ανακύκλωσης. Έτσι, μειώνονται σημαντικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μεταφοράς απορριμμάτων, η κυκλοφορία και οι διαρροές των απορριμματοφόρων στους μεγάλους οδικούς άξονες, (περιφερειακή οδός, Δερβένι), ο κίνδυνος ατυχημάτων και οι εκπομπές των ατμοσφαιρικών ρύπων από την άσκοπη κίνηση των οχημάτων. Ταυτόχρονα, οι Δήμοι εξοικονομούν πόρους και χρήματα από τη συντήρηση των απορριμματοφόρων και από τα καύσιμα.

Με τη γνώση που αποκτήσαμε, κερδίζουμε όλοι!