Γνωρίζοντας Αρχιτεκτονικές φάσεις Ναών.

Στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο της ορθόδοξης ναοδομίας και τέχνης τα τμήματα της Γ΄τάξης Γυμνασίου του Σχολείου μας επισκέφθηκαν τους Ναούς του πολιούχου της πόλης μας Αγίου Δημητρίου, της Παναγίας της Αχειροποιήτου και το ναό της Του Θεού Αγίας Σοφίας. Οι μαθητές γνώρισαν από κοντά τις αρχιτεκτονικές φάσεις του ναού, καθώς επίσης και τον ζωγραφικό διάκοσμο του μνημείου.

Ναός Αγίου Δημητρίου: Κατά τον 5ο αιώνα ο έπαρχος του Ιλλυρικού Λεόντιος έκτισε έναν περικαλλή ναό για τη λατρεία του Αγίου Δημητρίου στο χώρο που βρίσκεται ο σημερινός ναός, ο οποίος ανακαινίστηκε μετά τον σεισμό του 620, οπότε και κάηκε. Το 1493 οι Οθωμανοί μετέτρεψαν τον ναό σε τζαμί με την επωνυμία «Κασιμέ Τζαμί». Μετά την απελευθέρωση του 1912 ο ναός παραδόθηκε και πάλι στη χριστιανική λατρεία, αλλά καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό μετά την πυρκαγιά του 1917, οπότε και ανακαινίστηκε παίρνοντας τη σημερινή μορφή.

Ναός της Αχειροποίητου: Η ίδρυση του ναού τοποθετείται την περίοδο 450-475. Είναι αφιερωμένη στην Θεοτόκο και η ονομασία της οφείλεται στην «αχειροποίητη» λατρευτική εικόνα της Θεοτόκου δεομένης που βρισκόταν στο ναό. Μέχρι τον 14ο αιώνα το μνημείο αναφέρεται ως ναός της Παναγίας Θεοτόκου. Το 1430 η Αχειροποίητος ήταν η πρώτη εκκλησία της πόλης που μετατράπηκε σε τζαμί από τον σουλτάνο Μουράτ τον Β΄. Σήμερα ο ναός λειτουργεί κανονικά ως ενοριακός ναός.

Ναός της Του Θεού Σοφίας: Ο ναός της Αγίας Σοφίας ήταν ο καθεδρικός ναός της Θεσσαλονίκης. Ο σημερινός ναός κτίστηκε τον 8ο αιώνα. Κατά τη διάρκεια της Φραγκοκρατίας 1204-1224 άνηκε στους καθολικούς. Μετά το 1224 επανήλθε στην ορθόδοξη Εκκλησία και παρέμεινε η μητρόπολη της πόλης 1523-1524, η οποία μετατράπηκε σε τζαμί. Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης η Αγία Σοφία αποδόθηκε πάλι στη χριστιανική λατρεία.