Άλλη μια Διάκριση Ευρωπαϊκός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Χημείας!

Την Ένατη θέση στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό eChemTest® 2017 κατέκτησε η μαθήτριά μας Χριστοδούλου Αν. Η μαθήτριά μας διαγωνίστηκε on-line και στα Αγγλικά ταυτόχρονα με μαθητές από οκτώ χώρες της Ευρώπης μεταξύ των οποίων οι Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Πολωνία και Φινλανδία στη Νησίδα του τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ.

Το eChemTest® είναι ηλεκτρονικός διαγωνισμός (Internet-based platform) με ψηφιακές ερωτήσεις που αναπτύχθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Χημείας και στοχεύει στην αποτίμηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα Χημείας. Στο Δίκτυο αυτό συμμετέχουν Πανεπιστήμια 30 Ευρωπαϊκών χωρών, και από την Ελλάδα όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα Χημείας. Το eChemTest® έχει ευρύτατη χρήση στο χώρο της επίσημης χημικής εκπαίδευσης, στην Ευρώπη αλλά και εκτός των συνόρων της. Το Ελληνικό εξεταστικό κέντρο εδρεύει  στο τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η μαθήτριά μας θα λάβει την  Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Χημείας από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Χημείας.

Της αξίζουν Θερμά Συγχαρητήρια και της ευχόμαστε πάντα επιτυχίες.