“Εκπαιδεύομαι να μιλώ. Εκπαιδεύομαι να αντιδρώ”.

Η Eκπαίδευση οφείλει να είναι πολύπλευρη και να συμβάλλει πρώτα απ΄ όλα στην ανάπτυξη υγιών προσωπικοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό οι δάσκαλοι και οι μαθητές της Ε΄ τάξης των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη, προσεγγίσαμε ένα φαινόμενο που έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις στις μέρες μας, αυτό του Σχολικού Εκφοβισμού. Εκπονήσαμε ένα σχέδιο εργασίας, προκειμένου να αναγνωρίσουμε τη σχολική βία και τα διάφορα πρόσωπα με τα οποία παρουσιάζεται, καθώς και να προτείνουμε τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος. Έχοντας την πεποίθηση ότι η διδακτική αξία των κόμικ είναι αδιαμφισβήτητη, σκεφτήκαμε να αξιοποιήσουμε έναν διασκεδαστικό τρόπο επικοινωνίας τον οποίο και συνδυάσαμε με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και καταλήξαμε στην επιλογή του λογισμικού Pixton, προκειμένου να εκφράσουμε τις θέσεις τους.