“Αριστοτέλης, ένας φιλόσοφος από άλλον πλανήτη”.

Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, έχοντας ως βασική επιδίωξη τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε για άλλη μία φορά τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να εντρυφήσουμε στη ζωή και το έργο του μεγάλου φιλόσοφου Αριστοτέλη, με αφορμή τα 2.400 χρόνια από τη γέννησή του, δημιουργώντας στο πλαίσιο του project «Αριστοτέλης, ένας φιλόσοφος από άλλο πλανήτη», ένα κόμικ και ένα κουίζ γνώσεων συνδυασμένα με παιχνίδι. Για το σκοπό αυτό επιλέξαμε την εύχρηστη οπτική γλώσσα  προγραμματισμού Scratch ώστε να γνωρίσουμε  παράλληλα τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού . Με την καθοδήγηση των δασκάλων μας εκπονήσαμε το παραπάνω σχέδιο εργασίας, μέσα από το οποίο γνωρίσαμε τον διαχρονικό φιλόσοφο και πολυεπιστήμονα Αριστοτέλη, θαυμάσαμε το έργο του και τη συμβολή του στις επιστήμες. Το σημαντικότερο όλων ήταν ότι καλλιεργήσαμε συνεργατικούς δεσμούς, αυτενεργήσαμε και εκφραστήκαμε ελεύθερα, ενώ ταυτόχρονα εξοικειωθήκαμε με τις βασικές αρχές της γλώσσας προγραμματισμού Scratch.