«Μια μέρα στο Μουσείο…»

Το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γνωρίζω τις Βυζαντινές εικόνες» παρακολούθησαν αυτή την εβδομάδα οι μαθητές των μικρών Νηπίων του Σχολείου μας. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από τα Εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και απευθύνεται σε μαθητές προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας.

Με αφορμή μια εικόνα του Ιησού στην τάξη, δημιουργήθηκε ένα σχέδιο εργασίας με στόχο τα παιδιά να εξοικειωθούν με τις μορφές που απεικονίζουν οι εικόνες και να προσεγγίσουν την έννοια ¨Μουσείο¨, το χώρο του Μουσείου αλλά και να εντάξουν στο λεξιλόγιό τους όρους όπως ¨πολιτισμός¨, ¨αγιογράφος¨, ¨έκθεμα¨, ¨αρχαιοφύλακας¨, ¨χιτώνας¨ κ.α.. Τα παιδιά παρατήρησαν και ανέλυσαν των ¨Παναγία, Βρεφοκρατούσα, Πλατυτέρα¨, έφτιαξαν παζλ και ζωγράφισαν. Τέλος, αποφάσισαν να αναζητήσουν την ίδια την εικόνα που βρίσκεται σε ένα μουσείο.

Στο στάδιο της προετοιμασίας, τα παιδιά ενημερώθηκαν για τον τρόπο που κινούμαστε μέσα σε ένα μουσείο, τη μοναδικότητα των εκθεμάτων και την ανάλογη συμπεριφορά μας ως επισκέπτες.

Στο Mουσείο, διερεύνησαν όλες τις αίθουσες και κατέληξαν στην αίθουσα που φιλοξενεί την συγκεκριμένη εικόνα.Την εντόπισαν με μεγάλη χαρά και ως επιβράβευση είχαν τη δυνατότητα να ζωγραφίσουν μέσα στην αίθουσα του Μουσείου.

Η σημερινή εμπειρία ήταν εξαιρετικά εποικοδομητική, παρείχε μια σειρά πνευματικών, αισθητηριακών γλωσσικών ερεθισμάτων και ενθάρρυνε τα παιδιά να μη διστάζουν να εξερευνούν, να πειραματίζονται ώστε να κατακτούν τη γνώση! Και φυσικά να αγαπούν τον Πολιτισμό και τα Μουσεία.