«Ηλεκτρικά Κυκλώματα με την Scratch»!

Με ηλεκτρικά κυκλώματα εξοικειώθηκαν οι μαθητές της Γ΄2 Γυμνασίου στην εργασία τους με θέμα: «Ηλεκτρικά Κυκλώματα με την Scratch» που παρουσίασαν στην GameLand. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η εξοικείωση των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου με τις έννοιες των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, με τη βοήθεια του προγράμματος Scratch. Η γλώσσα προγραμματισμού Scratch παρέχει ένα χώρο στους μαθητές όπου μπορούν να εξερευνήσουν και να φανταστούν. Με την βοήθεια του προγράμματος, οι μαθητές μπορούν να εμβαθύνουν στα εξής: υπολογισμός της τιμής των αντιστάσεων με βάση τον χρωματικό κώδικα, κατανόηση του νόμου του Ohm και εξοικείωση με την έννοια της ισοδύναμης αντίστασης, υπολογισμός της ισοδύναμης αντίστασης ενός κυκλώματος, εκμάθηση των νόμων του Kirchhoff, εφαρμογή του νόμου ρευμάτων του Kirchhoff. Επιπλέον, δημιούργησαν ένα πρόγραμμα τύπου quiz, με ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων και σωστού-λάθους, για την επαλήθευση της κατανόησης του μαθήματος. Οι ερωτήσεις περιλαμβάνουν υπολογισμούς για την εύρεση ισοδύναμης αντίστασης και ερωτήσεις για να επαληθεύσουμε την κατανόηση κάποιων βασικών ορισμών. Με τη συμμετοχή στο σχεδιασμό με βάση τη δραστηριότητα, ατομικά ή σε ομάδες, οι μαθητές, θα ανέπτυξαν μεγάλο κίνητρο για να μάθουν!