«Αινίγματα με την MicroworldsPro».

Στα πλαίσια του 9ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής, οι μαθητές της Γ'1 Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη επέλεξαν να κατασκευάσουν ένα πρόγραμμα στην γλώσσα προγραμματισμού MicroworldsPro. Σχεδίασαν ένα περιβάλλον διεπαφής θέλοντας να δημιουργήσουν ένα Quiz με αινίγματα, «Αινίγματα με την MicroworldsPro». Χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εντολές και απαντώντας στις ερωτήσεις του προγράμματος ο χρήστης συγκεντρώνει πόντους για κάθε σωστή απάντηση ενώ του αφαιρούνται πόντοι στην αντίθετη περίπτωση. Στο πρόγραμμα δημιουργήθηκαν σελίδες –υποδοχής και ενδιάμεσες- καθώς και κουμπιά που τις συνδέουν.

Το πρόγραμμα MicroworldsPro αποτελεί ένα προγραμματιστικό πολυμεσικό περιβάλλον δημιουργίας εφαρμογών. Το MicroWorlds Pro ανήκει στην κατηγορία των εκπαιδευτικών λογισμικών και είναι κατάλληλο για ανάπτυξη συνθετικών εργασιών.