Συνεχίζονται οι επιτυχίες των Αγγλικών…!

Η Διεύθυνση και οι Συνεργάτες των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη Συγχαίρουν  θερμά τους μαθητές  της  Α΄ Γυμνασίου Μπεράντζε Α., της Γ΄ Γυμνασίου Αρμούτη Μ., Τσιουτσιουλίτου Γ. και της β’ Λυκείου Δαλτζή Θ., Δημητριάδου Λ. και Σιμωνόπουλο Π. για την κατάκτηση του πτυχίου Αγγλικών Proficiency, σημειώνοντας  υψηλές αποδόσεις   στις  εξετάσεις  E.C.P.E. (Examination for the Certificate of Proficiency in English) του Πανεπιστημίου Michigan. Αξίζει να τονιστεί πως η μαθήτρια  της  Γ΄ Γυμνασίου Τσιουτσιουλίτου Γ. κατέκτησε με υψηλή απόδοση και το πτυχίο Αγγλικών του Πανεπιστημίου Cambridge.

Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές μας πάντα επιτυχίες!