Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός…!

Οι μαθητές της Β΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων μας, επισκέφθηκαν την Πέμπτη 9/2 και την Παρασκευή 10/2 , το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, όπου παρακολούθησαν και συμμετείχαν  βιωματικά σ΄ ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα: « Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία» .

Στόχος του προγράμματος ήταν η παρουσίαση των σημαντικών πεδίων της επιστήμης, των τεχνών και των τεχνολογικών επιτευγμάτων που έφεραν τον Αρχαίο Ελληνικό κόσμο σε ένα παγκόσμια αναγνωρισμένο επίπεδο και καθόρισαν τον δυτικό και συνακόλουθα τον σύγχρονο πολιτισμό.

Στον χώρο του Mουσείου παρουσιάζονταν δείγματα τεχνολογικών στοιχείων και επιτευγμάτων της Αρχαίας Ελλάδας , με ομοιώματα που κατασκευάστηκαν με βάση πληροφορίες από γραπτές πηγές. Το εκπαιδευτικό  πρόγραμμα βασίστηκε στην αυτενέργεια των παιδιών και έχοντας διερευνητικό χαρακτήρα τα παρότρυνε να γίνουν μικροί ερευνητές να περιηγηθούν στους διάφορους χώρους του Μουσείου και να συλλέξουν συγκεκριμένες πληροφορίες.

Τα εκθέματα αυτά από τους τομείς της καθημερινής ζωής,των κατασκευών, της μηχανολογίας, της ναυπηγικής, του πολέμου, των τηλεπικοινωνιών, των μετρητικών οργάνων, των αυτοματισμών και άλλων,αντανακλούν τις τεχνικές από το Πολιτισμικό πλαίσιο, στο οποίο εμφανίστηκαν,αποτυπώνοντας  τον ρόλο και τη σημασία της Τεχνολογίας στην ανάπτυξη του Αρχαιοελληνικού και Παγκόσμιου Πολιτισμού.

Οι μαθητές μας βιώνοντας μια μοναδική εμπειρία, παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό το Εκπαιδευτικό Μουσειακό Πρόγραμμα και εμπλούτισαν τις γνώσεις τους παρατηρώντας τα εκθέματα των εφευρέσεων της Αρχαιοελληνικής Τεχνολογίας. Διαπιστώσαμε  όλοι μαζί, ότι η εξέλιξη της σημερινής τεχνολογίας θα ήταν αμφίβολη χωρίς την επανάκτηση της ξεχασμένης Αρχαιοελληνικής Τεχνολογίας από τον Δυτικό κόσμο.