Παγκόσμιος Διαγωνισμός για τα Συνεργαζόμενα Σχολεία με την UNESCO.

Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη προσηλωμένα στους στόχους και τις αξίες της UNESCO συμμετέχουν ενεργά στον Διεθνή διαγωνισμό για τα συνεργαζόμενα Σχολεία με την UNESCO (ASPnet) με θέμα:«Ανοίγουμε το νου και την καρδιά στους πρόσφυγες».

Ο διαγωνισμός, ο οποίος συνδέεται με την τρέχουσα προτεραιότητα του προγράμματος ASPnet: «Παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη», στοχεύει στην αφύπνιση παιδιών και νέων παγκοσμίως. Οι μαθητές καλούνται να εκφραστούν δημιουργικά σε διάφορα θέματα.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις επίσημες γλώσσες της UNESCO. Τα βραβευθέντα έργα θα αναρτηθούν στο δικτυακό τόπο της UNESCO.

Οι μαθητές που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό είναι οι: Βουρνάζη Α., Θεοδωσά Ο , Κωταΐδου Φ., Ρίζου Α., Σγουρίδου Ε ., Tσιμπάνη Γ.,Φαντέλ Ζ., Χαλαμπάκη Μ, Ψαρά Θ .