“Συμμετοχή στο πρόγραμμα Aνακύκλωσης TETRA PAK”.

Την Πέμπτη   02/02/2017 , στην Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δημοτικού, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση ενημέρωσης και των μαθητών μας, στο μείζονος σημασίας θέμα της Ανακύκλωσης στη χώρα μας. 

Στην Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δημοτικού, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών μας στο μείζονος σημασίας θέμα της Ανακύκλωσης στη χώρα μας.

Οι ειδικοί επιστήμονες επισήμαναν την αναγκαιότητα του θεσμού της Ανακύκλωσης καθώς και τη συμβολή της στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων και κατ΄ επέκταση στη σωτηρία του πλανήτη μας. Γνωστοποίησαν στα παιδιά  τα στάδια  Ανακύκλωσης για όλες τις κατηγορίες  των ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και τα προϊόντα που παράγονται απ΄ αυτά.Εξήγησαν πώς γίνεται η συγκέντρωση, μεταφορά και διαλογή τους, πώς λειτουργούν οι δεξαμενές πολτοποίησης, πώς παράγεται ο χαρτοπολτός, πώς καθαρίζεται και πώς μετατρέπεται σε πρώτη ύλη για τα προϊόντα από ανακυκλώσιμα υλικά.

Οι μαθητές μας συγκέντρωσαν μεγάλες ποσότητες συσκευασιών TETRA PAK με στόχο να συμμετέχουν κι αυτοί στη διαδικασία της ανακύκλωσης, ως ενεργά μέλη πια. Βίωσαν τη χαρά και την ικανοποίηση της δημιουργίας και έβαλαν τα θεμέλια για τη μετέπειτα συμμετοχή τους – ως ενήλικοι πολίτες – στα περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν τη ζωή όλων μας.