Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη βραβεύονται …!

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Πράσινη Εβδομάδα στο Γυμνάσιο

Βράβευση των Εκπαιδευτηρίων μας με την Πράσινη Σημαία, στο Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  «Οικολογικά Σχολεία».

Το Γυμνάσιο-Λύκειο των Εκπαιδευτήριων Φρυγανιώτη βραβεύτηκε με την Πράσινη Σημαία, σήμα κατατεθέν των Οικολογικών Σχολείων, σε εκδήλωση που  πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη, το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016.

Το Πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία» αποτελεί διεθνές δίκτυο, ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1995 και απευθύνεται σε Σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. . Όταν το σχολείο ολοκληρώσει το Σχέδιο Δράσης, αξιολογείται από τους συντονιστές του Προγράμματος και επιβραβεύεται με τον τίτλο του "Οικολογικού Σχολείου" και τη Σημαία που φέρει το σήμα του Προγράμματος.

Συγχαίρουμε όλους τους Συντελεστές -μαθητές και Εκπαιδευτικούς- αυτής της μεγάλης τιμητικής διάκρισης και τους Ευχόμαστε με τον ίδιο ζήλο να συνεχίσουν να καλλιεργούν και να προάγουν την Οικολογική Συνείδηση!!!!!