Συμμετοχή των μαθητών στη Σχολική Ζωή…

Συνέδρια Πληροφορικής Γυμνασίου , λογότυπο των εκπαιδευτηρίων

Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016, οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη κλήθηκαν να αναδείξουν τους εκπροσώπους τους, στα θεσμοθετημένα 15μελή συμβούλια. Το Σχολείο, ως ζωντανός οργανισμός, αποτελεί θεσμό που προετοιμάζει τα παιδιά, με τη μάθηση και την αγωγή, για μια σωστή και αποδοτική ζωή, τα προετοιμάζει και τα διαπαιδαγωγεί για την απρόσκοπτη ένταξή τους σε μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία μετά την αποφοίτησή τους από το Σχολείο. Για το σκοπό αυτό καθιερώνει το διάλογο και τη συνεργασία ανάμεσα στο δάσκαλο και το μαθητή, στην αναζήτηση και στη μετάδοση της ουσιαστικής γνώσης, λευτερώνει και ενισχύει την πρωτοβουλία των παιδιών και ταυτόχρονα φροντίζει να τα εφοδιάζει με ότι είναι αναγκαίο, για να γίνουν ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και στις δραστηριότητες, που συνεχώς αναπτύσσονται, της κοινωνίας μέσα στην οποία θα ζήσουν.

Η σχολική ζωή είναι το πλαίσιο που καθημερινά δοκιμάζονται οι κοινωνικές σχέσεις και η αντίληψη ζωής που το ίδιο το σχολείο παρέχει. Η δομή και ο τρόπος λειτουργίας του αντανακλά την κοινωνική συνείδηση, αλλά και καθορίζει την αντίληψη που παρέχεται στα παιδιά για τη ζωή και την κοινωνία. Για να εκπληρώσει το Σχολείο τον προορισμό του, πρέπει, πρώτα απ` όλα, να είναι χώρος αποδοτικός και αποδεκτός από τους καθηγητές και τους μαθητές. Προϋπόθεση γι` αυτό αποτελεί η ύπαρξη Σχολείου με καινούρια δομή, με σύγχρονη και επιστημονική γνώση, με δημοκρατική Σχολική ζωή.

Οι μαθητικές κοινότητες, καθαρά παιδαγωγικός θεσμός, που συνδέεται άρρηκτα με την εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελούν το χώρο για την ανάπτυξη της μαθητικής πρωτοβουλίας μέσα στο σχολείο, αποτελούν κύτταρο δημοκρατικής ζωής, όπου, με το διάλογο και τη συμμετοχή οι μαθητές με πνεύμα συνεργασίας, ασκούνται στη δημοκρατική διαδικασία και στη συμμετοχή τους στα κοινά, μελετώντας και προτείνοντας λύσεις για τα προβλήματα που τους αφορούν. Οι μαθητικές κοινότητες αποτελούν τη μαθητική έκφραση στα σχολικά θέματα και πρωτοστατούν στην κατοχύρωση της συνεργασίας καθηγητών - γονέων - μαθητών, για την ανάπτυξη του διαλόγου στη σχολική ζωή και την από κοινού αντιμετώπιση των θεμάτων που την αφορούν.

Το Σχολείο συνέβαλε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε μέσω της συγκεκριμένης εκλογικής διαδικασίας, όχι μόνο να αντιληφθούν οι μαθητές τη διαδικασία και τη σημαίνουσα βαρύτητα της ψηφοφορίας, αλλά και να προετοιμαστούν μ΄ αυτό τον τρόπο για τη μελλοντική τους εξέλιξη ως υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες στα κοινωνικοπολιτικά δρώμενα της χώρας μας.