Διαγωνισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου EUROSCOLA.

Ημερίδες γυμνασίου, λογότυπο των εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη

Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος,  συνεχίζουν τη δυναμική παρουσία τους στο διαγωνισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου EUROSCOLA, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές τους να εντρυφήσουν στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχοντας  στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης τους δίνεται η δυνατότητα να αντιληφθούν την αξία της πολιτισμικότητας. Ο διαγωνισμός αυτός πραγματοποιείται στα πλαίσια της προσπάθειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προσφέρει στους νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευκαιρία να γνωρίσουν το χώρο και τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εκφράσουν τις προσδοκίες και τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 12 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 9:00 π.μ. και μέχρι τις 12.00 μ.μ. σε ειδικό εξεταστικό κέντρο. Στο διαγωνισμό αυτό συμμετείχαν μαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου από τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το θέμα του διαγωνισμού ήταν: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την Συνθήκη της Λισαβόνας έχει πιο ενισχυμένο ρόλο στην διαμόρφωση της Ευρώπης. Ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαίου πολίτη και πως μπορεί να ακουστεί δυνατότερα η φωνή του στην Ευρώπη;».

Η αξιολόγηση των εργασιών θα γίνει από επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης και η οποία θα επιλέξει τις καλύτερες εργασίες.

- Στην επιλογή των μαθητών, εκτός από το βαθμό της εργασίας- έκθεσης, θα ληφθούν υπόψη τα εξής κριτήρια:

1. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας που να αποδεικνύεται με πτυχίο. Θα προτιμούνται οι έχοντες πτυχίο υψηλότερης βαθμίδας

2. Καλή γενική επίδοση στα μαθήματα του σχολείου

Σημειώνεται ότι μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στην έκθεση και τα άλλα κριτήρια συνεκτιμούνται βάσει μοριοδότησης (έκθεση 60%, ξένη γλώσσα 20%, επίδοση 20%).

Οι μαθήτριες των Εκπαιδευτηρίων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ήταν οι Αβραμίδου Α., Θωμαΐδου Ι.