Και με Αγγλική Παιδεία τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη. – 2016

Ημερίδες γυμνασίου, λογότυπο των εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη

Η Διεύθυνση και οι Συνεργάτες των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη Συγχαίρουμε  θερμά τον μαθητή της β΄ Λυκείου Σαργιαννίδη Θ. για την κατάκτηση του πτυχίου Αγγλικών Proficiency, σημειώνοντας  υψηλές αποδόσεις   στις  εξετάσεις  E.C.P.E. (Examination for the Certificate of  Proficiency in English) του Πανεπιστημίου  Michigan, την μαθήτρια της Β’ Γυμνασίου Χαλαμπάκη Μ. για την κατάκτηση του πτυχίου Αγγλικών Lower, σημειώνοντας  υψηλές αποδόσεις με Α στις  εξετάσεις F.C.E. First Certificate in English του Πανεπιστημίου Cambridge.Επίσης τους μαθητές της Β’ Γυμνασίου Μιχαηλίδη Μ. και τον μαθητή της Γ΄ Γυμνασίου Τερζή Π. για την κατάκτηση του πτυχίου Αγγλικών Lower, σημειώνοντας  υψηλές αποδόσεις   στις  εξετάσεις  E.C.C.E. (Examination for the Certificate of Competency in English Competency) του Πανεπιστημίου Michigan.

Για ακόμη μια φορά, τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν την οργανωμένη και συστηματική δουλειά που παρέχεται από τους Εκπαιδευτικούς των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη στους μαθητές ΜΑΣ!