Συνέχεια …Ξένων Γλωσσών.

Ημερίδες γυμνασίου, λογότυπο των εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη

Η Διεύθυνση και οι Συνεργάτες των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη Συγχαίρουν  θερμά την μαθήτρια της Β’ Γυμνασίου Τσιμπάνη Γ., για την κατάκτηση του πτυχίου Αγγλικών Lower, σημειώνοντας  υψηλές αποδόσεις   στις  εξετάσεις F.C.E. (First Certificate in English) του Πανεπιστημίου Cambridge. Για ακόμη μια φορά, τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν την οργανωμένη και συστηματική δουλειά που παρέχεται από τους Εκπαιδευτικούς των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη στους μαθητές, από το Νηπιαγωγείο και από τις πρώτες ακόμη τάξεις του Δημοτικού,  και ταυτοχρόνως επιβεβαιώνουν  την ποιότητα των παρεχόμενων γνώσεων για την εκμάθηση των ξένων γλωσσών αλλά και για την εξοικείωση των μαθητών με τις ξένες γλώσσες.