Εκπροσώπηση της Ελλάδας σε Παγκόσμιο Διαγωνισμό!

Συγχαίρουμε μέσα από την καρδιά μας  τους Μαθητές των Εκπαιδευτηρίων μας, οι οποίοι  εκπροσώπησαν επάξια την Ελλάδα μας, συμμετέχοντας στο Διεθνή Διαγωνισμό άρθρου, φωτογραφίας και βίντεο, που διεξάγεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικτύου ΠΕ «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον». Το Πρόγραμμα «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον»αποτελεί διεθνές δίκτυο, όπου ομάδες μαθητών, σε συνεργασία με άλλα Σχολεία που συμμετέχουν διεθνώς στο δίκτυο, χειρίζονται ως Δημοσιογράφοι κάποιοπεριβαλλοντικό πρόβλημα. Η φετινή συμμετοχή της Ελλάδας, στην κατηγορία  Άρθρο (ηλικιακή κατηγορία 15-18) αποτελούνταν από τους  μαθητές της α΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη, Φιλαράκου Κ., Ζηκοντάλα Α., Κουκουρίκου Α., Δαλτζή Θ. και Τσιμπάνη Μ., οι οποίοι  με την εργασία τους με τίτλο: ‘’ We do not search for the prosperity, we create it!’’ διεκδίκησαν το βραβείο ανάμεσα σε 29 χώρες που συμμετείχαν παγκοσμίως στο Δίκτυο.

Η εργασία των μαθητών αξιολογήθηκε από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου και κρίθηκε ως η καλύτερη στην κατηγορία Άρθρο (ηλικιακή κατηγορία 15-18).

Τις φετινές συμμετοχές της Ελλάδας, οι οποίες προωθήθηκαν στο Διεθνή Συντονιστή του Δικτύου ΠΕ «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» για το Διεθνή Διαγωνισμό του 2015-2016, μπορείτε να τις δείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Άρθρο(ηλικιακή κατηγορία 11-14): https://yrecompetitiongreece.exposure.co/greece-1

Άρθρο(ηλικιακή κατηγορία 15-18): https://yrecompetitiongreece.exposure.co/greece-3

Βίντεο(ηλικιακή κατηγορία 15-18): https://yrecompetitiongreece.exposure.co/greece-2