Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας.

Στα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη λειτουργεί  Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας στα πρότυπα ανάλογων γραφείων σταδιοδρομίας που λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια σε πανεπιστήμια του Εξωτερικού.

Στόχος μας  είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία και να αναζητήσουν εργασία ανάλογη με τις γνώσεις τους και τις κλίσεις τους, παρέχοντας έγκυρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες που τους προσφέρονται.

Οι κυριότεροι τομείς παρεχόμενης πληροφόρησης αφορούν τις επιλογές σπουδών, τα προγράμματα σπουδών Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, τόσο σε Προπτυχιακό όσο και σε Μεταπτυχιακό επίπεδο.

Επιπλέον, παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικών επιστολών, τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού, το σχεδιασμό σταδιοδρομίας και τεχνικές αναζήτησης εργασίας.

Το Γραφείο επίσης ενημερώνει, κατευθύνει και προετοιμάζει τις αιτήσεις των μαθητών που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού.

Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη στοχεύει στην ενημέρωση και Συμβουλευτική υποστήριξη μαθητών, φοιτητών και αποφοίτων σε θέματα εκπαίδευσης, σχεδιασμού σταδιοδρομίας και στην ανάπτυξη συνεργασιών με Πανεπιστήμια της Ευρώπης και των Η.Π.Α.

Συγκεκριμένα το Γραφείο δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

Πληροφόρηση:
Παρέχει σε μαθητές, φοιτητές και αποφοίτους έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση σε ζητήματα που συνδέονται με:

  • την επιλογή του κατάλληλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού ιδρύματος της Ελλάδος και του Εξωτερικού,
  • την ολοκλήρωση των βασικών Προπτυχιακών Σπουδών
  • τις Μεταπτυχιακές Σπουδές
  • τις Διδακτορικές Σπουδές.

Η Συμβουλευτική υποστήριξη αφορά:

  • στο σχεδιασμό της Σταδιοδρομίας και τον Επαγγελματικό προσανατολισμό μέσω του ψυχομετρικού- επαγγελματικού τεστ δεξιοτήτων ARISTON TEST
  • στην αξιοποίηση των ικανοτήτων και των ιδιαίτερων κλίσεων των μαθητών
  • στην είσοδό στην αγορά εργασίας (επαγγελματικές επιλογές, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, τεχνικές αναζήτησης εργασίας, προετοιμασία για συνέντευξη πρόσληψης, κλπ.).

Τέλος τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη έχουν μεριμνήσει ώστε να ικανοποιήσουν το συνεχές αυξανόμενο ενδιαφέρον Γονέων και μαθητών για Σπουδές σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο στο εξωτερικό. Γι’  αυτό το λόγο εδώ και πολλά χρόνια προσφέρει τις πολύτιμες συμβουλές του πιστοποιημένος από την U.C.A.S. (Υπεύθυνος φορέας της Μεγάλης Βρετανίας που συντονίζει την εισαγωγή στα Βρετανικά Πανεπιστήμια) εκπαιδευτικός σύμβουλος ο οποίος ενημερώνει γονείς και μαθητές για τις διαδικασίες επιλογής και εισαγωγής σε Βρετανικά αλλά και άλλα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, το κόστος σπουδών, τη διαμονή και την εγκατάστασή τους.

Οι Απόφοιτοί μας οι οποίοι ακολουθώντας τις συμβουλές και τις υποδείξεις των έμπειρων και εξειδικευμένων εκπαιδευτικών συμβούλων έχουν ήδη επιτυχημένη Επαγγελματική σταδιοδρομία και διεκδικούν ανώτερες θέσεις στελεχών σε Πολυεθνικές εταιρίες.

Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη στοχεύει στην ενημέρωση και Συμβουλευτική υποστήριξη Μαθητών, Φοιτητών και Αποφοίτων σε θέματα Εκπαίδευσης, σχεδιασμού σταδιοδρομίας και στην ανάπτυξη συνεργασιών με Πανεπιστήμια της Ευρώπης και των Η.Π.Α.

Στα Εκπαιδευτήριά μας, μπορείτε να συζητήσετε μαζί μας, θέματα που αφορούν την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την Επαγγελματική σταδιοδρομία σας. Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας λειτουργεί καθημερινά και το στελεχώνουν πιστοποιημένοι Εκπαιδευτικοί  Σύμβουλοι  Επαγγελματικού προσανατολισμού που είναι πρόθυμοι να προσφέρουν τις συμβουλές τους,

Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού με την Γραμματεία των Εκπαιδευτηρίων.

Υπεύθυνοι του Γραφείου:

Κος Νίκος Λύσσας, UCAS Certified Education Agent

Κος Θεόδωρος Τσιόγκας, Πιστοποιημένος Συνεργάτης του ARISTON TEST

Κος Πέτρος Φρυγανιώτης, Πιστοποιημένος Συνεργάτης του ARISTON TEST