«Εισαγωγή Δεδομένων… με Python»

Συνέδρια Πληροφορικής Λύκειο και Γυμνάσιο, προγραμματιστές εν δράσει

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι μαθητές μας συμμετείχαν στο 8ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας που διεξάγεται στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών Noesis.

Στην κεντρική σκηνή παρουσίασαν και οι μαθητές της α’ Λυκείου Κοτρόπουλος Λ., Λύσσας Κ., Τσιμπάνη Μ.-Ε. και Φιλαράκου Κ. την εργασία τους με θέμα: «Εισαγωγή Δεδομένων…» σε γλώσσα προγραμματισμού Python.. Στην ανάγκη εισαγωγής των κατάλληλων δεδομένων σε προγράμματα στηρίχθηκε η φετινή εργασία δημιουργώντας ένα Input Analyzer. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατηγοριοποιεί όλα τα δεδομένα σε δύο μεγάλες κατηγορίες και έπειτα σε υποκατηγορίες. Έτσι μειώνεται ο χρόνος απόκρισης του προγράμματος, καθώς δεν ελέγχει τα δεδομένα για όλες τις πιθανές μορφές τους, αλλά για τις μορφές που ανήκουν στην κατηγορία που κατατάχθηκε.