Η Κινητή Διαδραστική Έκθεση «Παίζω και Καταλαβαίνω»

Τη διασύνδεση της Επιστήμης των Μαθηματικών, της Φυσικής , της Φιλοσοφίας και της Τέχνης , μέσω της αλληλεπίδρασης με ειδικές κατασκευές και έργα τέχνης, προσέφερε η κινητή διαδραστική Έκθεση «Παίζω και Καταλαβαίνω» του Μουσείου Ηρακλειδών που φιλοξενείται στο εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ.

Στο χώρο της Έκθεσης, τραπέζια με διαδραστικές κατασκευές και έργα τέχνης εισάγουν τον μαθητή στην έννοια της συμμετρίας στη φύση και την τέχνη, στον κόσμο των αριθμών και των σχημάτων, στις στοιχειώδεις αλγοριθμικές διαδικασίες καθώς και σε θέματα καλλιτεχνικών παραμορφώσεων και αναμορφώσεων.

Οι μαθητές των Α΄-B΄ και Γ΄τάξεων του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων μας, αφού παρακολούθησαν μία ταινία με αναφορές στη συμμετρία στη φύση και στην έννοια της χρυσής τομής στα Μαθηματικά, αλληλεπίδρασαν σε ομάδες με τις ειδικές διαδραστικές κατασκευές που βρισκόταν στο χώρο, διερευνώντας μέσα από το παιχνίδι τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του κόσμου μας!

Για τη δημιουργία ολόκληρης της Έκθεσης, αναζητήθηκε και αξιοποιήθηκε η διεθνής εμπειρία στο χώρο της διαδραστικής μάθησης. Ιδιαίτερο ρόλο έπαιξε το προτεινόμενο από την UNESCO σχετικό πρόγραμμα http://bit.ly/UNESCO_Science_Education, ενώ παράλληλα, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ποικίλες πρωτότυπες κατασκευές.

Οι μαθητές μας απόλαυσαν το συναρπαστικό, εκπαιδευτικό ταξίδι από την Αίσθηση στη Νόηση!