ΑΡΙΣΤΟΝ Τεστ για ΄Αριστη Επαγγελματική Επιλογή.

Το Σχολείο μας ως Πιστοποιημένο Κέντρο ARISTON TEST Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιεί στις εγκαταστάσεις του το ΑΡΙΣΤΟΝ CANDIDATES-ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου.

Το Άριστον Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού αποτελεί ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του Eλληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ, AΤΕΙ). Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα.

Το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ βασίζεται σε ψυχομετρικές μεθόδους και τεχνικές, καθώς επίσης και σε διεθνή τεστ προσωπικότητας, ενδιαφερόντων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Το τεστ υποδεικνύει επαγγέλματα που ταιριάζουν με την ίδια την ιδιοσυγκρασία και με προδιαθέσεις που ήδη υπάρχουν στο δυναμικό του ατόμου, αναλύοντας την προσωπικότητα, τις ειδικές ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκηση των επαγγελμάτων αυτών.

Στηρίζει και βοηθά τους μαθητές να βρουν απαντήσεις γύρω από σημαντικά ερωτήματα όπως:

  • Ποιο είναι το Επάγγελμα που μου ταιριάζει και μπορώ να ασκήσω με επιτυχία;
  • Ποιες Σχολές με οδηγούν στα επαγγέλματα που μου ταιριάζουν;
  • Ποιες είναι οι προοπτικές αυτών των επαγγελμάτων στην ελληνική αγορά εργασίας;

l   Πώς θα συμπληρώσω το μηχανογραφικό μου δελτίο; (για την γ΄ Λυκείου)

Το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ ειδικότερα απευθύνεται:

  • Σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, προκειμένου να τους δώσει κατεύθυνση και προσανατολισμό στην παραπέρα πορεία τους.
  • Σε μαθητές της α΄ Λυκείου, προκειμένου να τους δώσει έγκαιρη αλλά και έγκυρη λύση στο δίλημμα επιλογής ομάδας προσανατολισμού.
  • Σε μαθητές της β΄ Λυκείου, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητές τους με συγκεκριμένα επαγγέλματα, ώστε να λάβουν σωστές αποφάσεις σχετικές με την αλλαγή ή όχι της ομάδας προσανατολισμού, καθώς και την επιλογή τέταρτου, πέμπτου και ειδικού μαθήματος.
  • Σε μαθητές της γ΄ Λυκείου, προκειμένου να εντοπίσουν τα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητά τους, με ταυτόχρονη πληροφόρηση για τις προοπτικές τους στην αγορά εργασίας, ώστε με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου, να λάβουν, με ασφάλεια και σιγουριά, αποφάσεις, που θα επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον τους.

Η διεξαγωγή του υλοποιείται στο Εργαστήριο Πληροφορικής και η ανάλυσή του στο Σχολικό χώρο  του Γυμνασίου - Λυκείου από τους υπεύθυνους για το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ κ.Δ. Μιτζάλη, κ. Θ. Τσιόγκα και κ. Π. Φρυγανιώτη.

Δυστυχώς στη χώρα μας ένα μεγάλο ποσοστό των νέων εγκαταλείπουν τις σπουδές τους έχοντας φτάσει στην απόφαση αυτή εξ’ αιτίας λανθασμένης επιλογής και εκτιμώντας παράλληλα ότι η σωστή επιλογή επαγγέλματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα ισόρροπης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου, και ως εκ τούτου έχει διαχρονική σημασία, σας γνωστοποιούμε ότι το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ εφαρμόζεται κάθε χρόνο στο Σχολείο μας που είναι πιστοποιημένο ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.