Εθνικό Μαθητικό Κοινοβούλιο της Επιστήμης.

Το Εθνικό Μαθητικό Κοινοβούλιο της Επιστήμης είναι ένας θεσμός του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Κοινοβουλίου της Επιστήμης (European Student Parliaments on Science) και στοχεύει στην ενίσχυση του διαλόγου και την ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων ανάμεσα στους μαθητές και τους επιστήμονες, εμπλέκοντας τα παιδιά στις διαδικασίες του κοινοβουλευτισμού σε θέματα που καλύπτουν ποικίλους τομείς της επιστήμης και της έρευνας. Μέσω των διεργασιών του Κοινοβουλίου, στόχος είναι οι μαθητές να:

  • αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες μέσω της εκμάθησης τεχνικών διεξαγωγής δημόσιου διαλόγου, επιχειρηματολογίας και διαπραγμάτευσης των θέσεών τους,
  • αναπτύξουν αναλυτική και κριτική σκέψη,
  • συμμετέχουν ενεργά στη διαπραγμάτευση επιστημονικών εννοιών για την καλύτερη και ουσιαστικότερη κατανόησή τους,
  • μάθουν πώς να προσεγγίζουν ένα θέμα, πώς να το ερευνούν, να το αναλύουν και εν συνέχεια να προτείνουν πολιτικές επ’ αυτού,
  • αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.

Το Εθνικό Μαθητικό Κοινοβούλιο αποτελεί μέρος μιας πανευρωπαϊκής δράσης στην οποία μετέχουν χώρες της Ευρώπης με συντονίστρια τη Γερμανία (Wissenschaft im Dialog). Μαθητές 15 έως 19 ετών θα μετέχουν σε πραγματικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες, ενώ δρουν ως ερευνητές επιστημονικών θεμάτων με την αρωγή διακεκριμένων ειδικών και ακαδημαϊκών.

Κατά τη Σχολική χρονιά 2015-2016, το «Εθνικό Μαθητικό Κοινοβούλιο Επιστήμης» µε κεντρική θεματική ενότητα: «Το Mέλλον του Aνθρώπου» διοργανώνεται από τον οργανισμό Science View (Ελληνική Ένωση ∆ηµοσιογράφων Επιστήµης, Συγγραφέων Επιστήµης και Επικοινωνιολόγων Επιστήµης) και το Τµήµα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

Η κεντρική θεματική ενότητα: «Το Mέλλον του Aνθρώπου» περιλαμβάνει πέντε υποενότητες, από τις οποίες η κάθε σχολική ομάδα μαθητών με την καθοδήγηση ενός καθηγητή μπορεί να επιλέξει μια:

  • Ο Ανθρώπινος Εγκέφαλος
  • Υγιεινή ζωή και διατροφή – αλλά με ποιόν τρόπο;
  • Βλαστικά κύτταρα – έχουν τη λύση για όλα;
  • Ο «ενισχυμένος» άνθρωπος: η βελτιστοποίηση του ανθρώπου
  • Μίμηση της φύσης

Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη συμμετέχουν με ομάδα μαθητών της α’ Λυκείου:Αβραμίδου Α., Βουρνάζη Σ., Ζηκοντάλα Κ., Κοτρόπουλος Λ., Κουζούμη Κ. και Λύσσας Κ. στη θεματική ενότητα: Ο “ενισχυμένος” άνθρωπος: η βελτιστοποίηση του ανθρώπου.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 21-23 Μαρτίου 2016, στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Αγία Παρασκευή Αττικής και παράλληλα διαδικτυακά στο NOESIS για την Θεσσαλονίκη.